China 2002 - De Shanghai a Kashgar (105/112)109_china2002_hacia_chingqing_patas_pollo


URUMQI - CHONGQING: Para picar en el tren

URUMQI - CHONGQIN: Train snacks