China 2002 - De Shanghai a Kashgar (104/112)108_china2002_hacia_chingqing


URUMQI - CHONGQING: Parada en el camino

URUMQI - CHONGQING: A stop on the way