Tokio 2004 (31/40)31_2004_04_Tokio_115_


Tokio - Kimono y celular

Tokyo - Kimono and cell phone