Tokio 2004 (18/40)18_2004_04_Tokio_076_


Tokio - Vagabundos ordenados

Tokyo - Well organized homeless