China 2002 - De Shanghai a Kashgar (49/112)



052_china2002_kashgar_hojalatero


KASHGAR - Hojalatero

KASHGAR - Tin workshop