China 2002 - De Shanghai a Kashgar (47/112)050_china2002_kashgar_colores


KASHGAR - Tintes

KASHGAR - Tints