China 2002 - De Shanghai a Kashgar (31/112)034_china2002_turpan_nino_billar


TURPAN - A la sombra

TURPAN - In the shadow