Mongolia 2004 (36/47)36_2004_07_mongolia_7de8_10


Camimo de Kharkhorin - Vendedores de airag en medio de la estepa

On the road to Kharkhorin - Airag sellers in the middle of the grasslands