China 2004 - 2005 (21/ 64)2004_08_qingdao_09

Qingdao